ฮาโกเน่ยุโมโตะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
10:31 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  11:11 - 19:46
  8h 35min JPY 32,700 IC JPY 32,692 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  11:28
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  12:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:38
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:38
  12:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  14:20
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  14:25
  14:29
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:35
  15:12
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  15:12
  15:15
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:39
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:39
  15:42
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:54
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 2. 2
  10:42 - 19:46
  9h 4min JPY 20,090 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:42
  10:59
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  11:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  15:19
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:19
  15:25
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  15:40
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 3. 3
  10:42 - 19:46
  9h 4min JPY 30,490 IC JPY 30,484 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:42
  10:59
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:07
  12:01
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:35
  12:37
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  14:20
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  14:25
  14:29
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:35
  15:12
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  15:12
  15:15
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  15:44
  17:54
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  17:54
  17:57
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  18:38
  19:46
 4. 4
  11:40 - 21:25
  9h 45min JPY 17,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:57
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  13:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  15:48
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  15:48
  15:54
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  16:00
  18:37
  กันมาจิ (โนโตโจ)
  上町(能登町)
  ป้ายรถบัส
  19:45
  20:17
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  20:17
  21:25
 5. 5
  10:31 - 18:39
  8h 8min JPY 230,620
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  10:31
  18:39
zoom bar parts