ฮาโกเน่ยุโมโตะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
18:33 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  18:44 - 23:01
  4h 17min JPY 12,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  18:59
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:14
  19:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  22:17
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:01
  23:01
 2. 2
  18:44 - 23:46
  5h 2min JPY 9,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  18:59
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  20:37
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  22:16
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  23:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:46
  23:46
 3. 3
  18:33 - 22:55
  4h 22min JPY 128,050
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  18:33
  22:55
zoom bar parts