ฮาโกเน่ยุโมโตะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
18:13 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  19:16 - 23:20
  4h 4min JPY 9,100 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  19:32
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  20:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:26
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 2. 2
  18:30 - 00:09
  5h 39min JPY 4,390 IC JPY 4,390 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  18:44
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  22:15
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  23:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  23:30
  00:09
 3. 3
  18:14 - 00:09
  5h 55min JPY 4,300 IC JPY 4,291 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:14
  18:31
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  20:08
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  21:41
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:43
  22:15
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  23:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  23:30
  00:09
 4. 4
  18:14 - 00:09
  5h 55min JPY 4,300 IC JPY 4,291 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:14
  18:31
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  20:08
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  20:34
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  21:41
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:43
  22:15
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  23:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  23:30
  00:09
 5. 5
  18:13 - 20:59
  2h 46min JPY 78,750
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  18:13
  20:59
zoom bar parts