ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
10:03 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  10:15 - 13:52
  3h 37min JPY 5,610 IC JPY 5,604 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  10:33
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  11:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  12:42
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  13:06
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:06
  13:09
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:24
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  13:24
  13:31
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  13:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  13:51
  13:52
 2. 2
  10:27 - 14:22
  3h 55min JPY 3,600 IC JPY 3,581 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  11:31
  มาจิดะ
  町田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  11:59
  โนโบริโต
  登戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  12:41
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:20
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:37
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:37
  13:40
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:52
  14:02
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:09
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:21
  14:22
 3. 3
  10:15 - 14:22
  4h 7min JPY 3,050 IC JPY 3,030 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  10:33
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  12:09
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  13:20
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:37
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:37
  13:40
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:52
  14:02
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:09
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:21
  14:22
 4. 4
  10:15 - 14:22
  4h 7min JPY 2,770 IC JPY 2,751 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  10:33
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  11:52
  โนโบริโต
  登戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  12:41
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:20
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:37
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:37
  13:40
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:52
  14:02
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:09
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:21
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:21
  14:22
 5. 5
  10:03 - 11:34
  1h 31min JPY 37,860
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  10:03
  11:34
zoom bar parts