Hakone-Yumoto → Tatsumi no Mori Seaside Park

ออกเดินทางเวลา
12:23 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  12:40 - 14:23
  1h 43min JPY 3,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  12:57
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  13:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:13
  ชิโอมิ
  潮見
  สถานี
  西口
  14:13
  14:15
  ด้านหน้าสถานีชิโอมิ
  潮見駅前
  ป้ายรถบัส
  14:15
  14:17
  ซาซานามิบาชิมินามิสูเมะ
  漣橋南詰
  ป้ายรถบัส
  14:17
  14:23
 2. 2
  12:35 - 14:53
  2h 18min JPY 2,240 IC JPY 2,230 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  13:31
  มาจิดะ
  町田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  14:03
  โยโยกิอุเอ็ฮาระ
  代々木上原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  14:20
  ฮิบิยะ
  日比谷
  สถานี
  14:20
  14:28
  ยูราคุโจ
  有楽町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:28
  14:38
  ทัตสึมิ
  辰巳
  สถานี
  2番口
  14:38
  14:53
 3. 3
  12:40 - 14:54
  2h 14min JPY 2,270 IC JPY 2,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  12:57
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:04
  14:09
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  14:34
  ชิโนโนเมะ (โตเกียว)
  東雲(東京都)
  สถานี
  A口
  14:34
  14:36
  ด้านหน้าสถานีชิโนโนเมะ
  東雲駅前
  ป้ายรถบัส
  14:43
  14:49
  ทัตสึมิ 1 โจเมะ
  辰巳一丁目
  ป้ายรถบัส
  14:49
  14:54
 4. 4
  12:25 - 14:54
  2h 29min JPY 2,270 IC JPY 2,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  12:40
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:04
  14:09
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  14:34
  ชิโนโนเมะ (โตเกียว)
  東雲(東京都)
  สถานี
  A口
  14:34
  14:36
  ด้านหน้าสถานีชิโนโนเมะ
  東雲駅前
  ป้ายรถบัส
  14:43
  14:49
  ทัตสึมิ 1 โจเมะ
  辰巳一丁目
  ป้ายรถบัส
  14:49
  14:54
 5. 5
  12:23 - 13:49
  1h 26min JPY 39,700
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  12:23
  13:49
zoom bar parts