Hakone-Yumoto → Sei Arashi So

ออกเดินทางเวลา
11:30 12/06, 2020
cancel
 1. 1
  12:16 - 20:05
  7h 49min JPY 39,380 IC JPY 39,372 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  12:37
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  13:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สนามบินฮาเนดะได3เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  สถานี
  13:37
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:37
  13:39
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:55
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  16:00
  16:03
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:20
  นาโอเอ็สถานีทางเข้า
  直江駅入口
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:26
  นาโอเอ็
  直江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  16:55
  ชินจี
  宍道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  17:43
  คิซูกิ
  木次
  สถานี
  17:43
  20:05
 2. 2
  11:35 - 20:05
  8h 30min JPY 37,340 IC JPY 37,334 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  11:54
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  12:48
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:25
  13:27
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:55
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  16:00
  16:03
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:20
  นาโอเอ็สถานีทางเข้า
  直江駅入口
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:26
  นาโอเอ็
  直江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  16:55
  ชินจี
  宍道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  17:43
  คิซูกิ
  木次
  สถานี
  17:43
  20:05
 3. 3
  11:35 - 21:08
  9h 33min JPY 37,430 IC JPY 37,424 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  11:54
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:01
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:35
  13:37
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:55
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  16:00
  16:03
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:20
  นาโอเอ็สถานีทางเข้า
  直江駅入口
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:26
  นาโอเอ็
  直江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  16:55
  ชินจี
  宍道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  18:51
  ฮิโนะโบริ
  日登
  สถานี
  18:51
  21:08
 4. 4
  11:35 - 23:13
  11h 38min JPY 21,340 IC JPY 21,342 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  11:54
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:19
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  16:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  20:07
  ชินจี
  宍道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  20:56
  ฮิโนะโบริ
  日登
  สถานี
  20:56
  23:13
 5. 5
  11:30 - 20:12
  8h 42min JPY 282,000
  cancel cancel
  Hakone-Yumoto
  箱根湯本
  11:30
  20:12
zoom bar parts