ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
03:23 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:26 - 08:37
  3h 11min JPY 12,290 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:40
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  07:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  08:24
  08:37
 2. 2
  05:26 - 08:46
  3h 20min JPY 12,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:40
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  07:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  08:25
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  08:25
  08:30
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:34
  08:39
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  08:39
  08:46
 3. 3
  07:34 - 10:30
  2h 56min JPY 12,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:48
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:08
  10:17
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  10:17
  10:30
 4. 4
  03:23 - 08:02
  4h 39min JPY 148,210
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  03:23
  08:02
zoom bar parts