ฮาโกเน่ยุโมโตะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
01:50 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  05:26 - 09:15
  3h 49min JPY 13,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:40
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  08:49
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  08:49
  08:52
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  08:53
  09:12
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  09:12
  09:15
 2. 2
  05:26 - 09:26
  4h 0min JPY 13,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:40
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  08:49
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  08:49
  08:52
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  09:03
  09:23
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  09:23
  09:26
 3. 3
  05:26 - 09:26
  4h 0min JPY 13,180 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:26
  05:40
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  08:36
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  08:53
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  08:53
  08:56
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  09:03
  09:23
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  09:23
  09:26
 4. 4
  06:37 - 10:12
  3h 35min JPY 13,180 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:37
  06:51
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:02
  08:18
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:23
  09:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  09:47
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  09:47
  09:50
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  09:50
  10:09
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  10:09
  10:12
 5. 5
  01:50 - 06:59
  5h 9min JPY 172,960
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  01:50
  06:59
zoom bar parts