ฮาโกดาเตะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
05:33 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  08:47 - 17:57
  9h 10min JPY 75,410 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  08:47
  08:50
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:50
  09:10
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  14:50
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  14:55
  14:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:05
  15:45
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  15:45
  15:50
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:10
  17:10
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:12
  17:15
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 2. 2
  08:47 - 17:57
  9h 10min JPY 75,900 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  08:47
  08:50
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:50
  09:10
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  14:50
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  14:55
  14:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:05
  15:45
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  15:45
  15:50
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:30
  17:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:07
  17:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 3. 3
  08:47 - 17:57
  9h 10min JPY 75,910 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  08:47
  08:50
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:50
  09:10
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  14:50
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  14:55
  14:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  15:26
  16:19
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:19
  16:24
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:30
  17:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:07
  17:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 4. 4
  07:40 - 17:57
  10h 17min JPY 70,050 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:40
  07:43
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:43
  08:16
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:16
  08:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  14:50
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  14:55
  14:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:05
  15:45
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  15:45
  15:50
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  16:30
  17:05
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  17:07
  17:10
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:57
 5. 5
  05:33 - 02:33
  21h 0min JPY 394,380
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  05:33
  02:33
zoom bar parts