ฮาโกดาเตะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
21:37 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  07:57 - 16:40
  8h 43min JPY 67,920 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:57
  08:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:00
  08:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:21
  14:26
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  14:54
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:30
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  16:15
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  16:15
  16:40
 2. 2
  06:02 - 17:05
  11h 3min JPY 43,520 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  09:18
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:26
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  13:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  13:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  15:24
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:57
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:14
  16:51
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  16:51
  16:54
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  16:57
  17:00
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:00
  17:05
 3. 3
  08:47 - 17:46
  8h 59min JPY 71,960 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  08:47
  08:50
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:50
  09:10
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  14:35
  สนามบินยามากุจิอุเบะ
  山口宇部空港
  สนามบิน
  14:40
  14:51
  คุซาเอะ
  草江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  15:45
  อุเบะ
  宇部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  16:44
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:53
  17:28
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  17:28
  17:31
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  17:36
  17:41
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:46
 4. 4
  12:57 - 20:41
  7h 44min JPY 59,150 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  12:57
  13:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  13:00
  13:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  15:55
  16:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  16:05
  16:30
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  16:30
  16:45
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  19:13
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  19:34
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  20:16
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  20:16
  20:41
 5. 5
  21:37 - 21:38
  24h 1min JPY 493,940
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  21:37
  21:38
zoom bar parts