ฮาโกดาเตะ → ชูนันบูรณาการกีฬาศูนย์

ออกเดินทางเวลา
01:52 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  06:02 - 15:29
  9h 27min JPY 47,150 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  09:18
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:26
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  13:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  13:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:59
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  15:08
  คุชิกะฮามะ
  櫛ヶ浜
  สถานี
  15:08
  15:29
 2. 2
  06:02 - 15:50
  9h 48min JPY 47,380 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  09:18
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  09:39
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  13:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:44
  13:50
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:07
  15:14
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  北口
  15:14
  15:22
  สถานีโทคุยามะ
  徳山駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  15:25
  15:38
  ชูโย2โจเมะ
  周陽2丁目
  ป้ายรถบัส
  15:38
  15:50
 3. 3
  06:02 - 16:11
  10h 9min JPY 47,380 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  09:18
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:26
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  13:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  13:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:07
  15:14
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  北口
  15:14
  15:22
  สถานีโทคุยามะ
  徳山駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  15:55
  16:07
  มิโดริกาโอกะอุนโดโกเอ็นมาเอะ
  緑ケ丘運動公園前
  ป้ายรถบัส
  16:07
  16:11
 4. 4
  08:47 - 16:47
  8h 0min JPY 82,950 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  08:47
  08:50
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:50
  09:10
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  11:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  14:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:51
  14:56
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  15:59
  โทคุยามะ
  徳山
  สถานี
  北口
  15:59
  16:47
 5. 5
  01:52 - 00:34
  22h 42min JPY 554,960
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  01:52
  00:34
zoom bar parts