ฮาโกดาเตะ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
23:15 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  06:07 - 15:13
  9h 6min JPY 49,760 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  07:41
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  09:45
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:30
  12:36
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:50
  13:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  15:00
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  15:00
  15:03
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  15:03
  15:07
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  15:07
  15:13
 2. 2
  07:57 - 16:14
  8h 17min JPY 55,640 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:57
  08:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:00
  08:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  13:30
  13:35
  สนามบินคันไซ(ได1เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  13:50
  14:30
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:38
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:50
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  15:50
  16:14
 3. 3
  07:57 - 16:15
  8h 18min JPY 55,800 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:57
  08:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:00
  08:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  13:30
  13:35
  สนามบินคันไซ(ได1เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  13:50
  14:30
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:38
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:50
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  15:50
  15:53
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:09
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  16:09
  16:15
 4. 4
  07:57 - 16:15
  8h 18min JPY 55,520 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:57
  08:00
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:00
  08:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:24
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:50
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  15:50
  15:53
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:09
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  16:09
  16:15
 5. 5
  23:15 - 19:02
  19h 47min JPY 456,630
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  23:15
  19:02
zoom bar parts