ฮาโกดาเตะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
04:59 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  07:37 - 16:20
  8h 43min JPY 58,400 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:37
  07:40
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  07:40
  08:00
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:04
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:40
  12:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  12:50
  13:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  13:32
  15:29
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  15:29
  16:20
 2. 2
  07:40 - 17:44
  10h 4min JPY 55,440 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:40
  07:43
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  07:43
  08:16
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:16
  08:20
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  13:30
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:57
  16:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  16:26
  16:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 3. 3
  07:37 - 17:44
  10h 7min JPY 57,220 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:37
  07:40
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  07:40
  08:00
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:04
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:40
  12:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  13:10
  13:35
  OCAT(JRนันบะ)
  OCAT〔JR難波〕
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:36
  สถานีรถโดยสารมินาโตมาจิ (OCAT)
  湊町バスターミナル〔OCAT〕
  ป้ายรถบัส
  14:10
  16:59
  สึบูริซากะ(สึบูริซากะ)
  礫坂〔つぶり坂〕
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 4. 4
  07:37 - 17:44
  10h 7min JPY 54,170 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  07:37
  07:40
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  07:40
  08:00
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:04
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  13:30
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:50
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  17:06
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:06
  17:09
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 5. 5
  04:59 - 01:13
  20h 14min JPY 529,310
  cancel cancel
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  04:59
  01:13
zoom bar parts