ฮาคาตะ → ทตโตริ

ออกเดินทางเวลา
20:31 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  21:40 - 08:38
  10h 58min JPY 15,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  23:57
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  08:38
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 2. 2
  22:39 - 09:27
  10h 48min JPY 13,830 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西2口
  22:39
  22:45
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  22:45
  06:48
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  06:48
  06:56
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  09:27
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 3. 3
  06:39 - 10:12
  3h 33min JPY 16,310 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  08:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:39
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  10:12
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 4. 4
  23:10 - 10:12
  11h 2min JPY 18,920 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  東6口
  23:10
  23:15
  ฮาคาตะสถานีชิคุชิกุจิ
  博多駅筑紫口
  ป้ายรถบัส
  23:15
  06:50
  โคเบะซันโนะมิยะโคกะเจียวเท็นไกมะเอะ
  神戸三宮高架商店街前
  ป้ายรถบัส
  06:50
  07:02
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  07:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  10:12
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
 5. 5
  20:31 - 03:14
  6h 43min JPY 149,320
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  20:31
  03:14
zoom bar parts