ฮาคาตะ → ฮิโระชิมะ

ออกเดินทางเวลา
19:13 02/28, 2021
cancel
 1. 1
  19:25 - 20:26
  1h 1min JPY 8,570 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  20:26
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 2. 2
  19:30 - 20:36
  1h 6min JPY 8,570 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  20:36
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 3. 3
  19:44 - 20:51
  1h 7min JPY 8,570 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  20:51
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 4. 4
  19:13 - 22:50
  3h 37min JPY 79,580
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  19:13
  22:50
zoom bar parts