ฮาคาตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
16:27 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  16:50 - 23:25
  6h 35min JPY 85,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  16:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  19:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  21:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  22:41
  อินาซูมิโคเอ็น
  稲積公園
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:49
  23:17
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:17
  23:25
 2. 2
  16:50 - 23:25
  6h 35min JPY 85,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  16:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  19:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  21:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:55
  22:30
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  23:17
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:17
  23:25
 3. 3
  16:58 - 23:42
  6h 44min JPY 65,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:03
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  21:45
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  23:34
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  23:34
  23:42
 4. 4
  17:14 - 00:20
  7h 6min JPY 73,270 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:14
  17:19
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  19:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:05
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  23:15
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:30
  00:12
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  00:12
  00:20
 5. 5
  16:27 - 21:29
  29h 2min JPY 529,310
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  16:27
  21:29
zoom bar parts