ฮาคาตะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
12:17 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  17:01 - 07:08
  14h 7min JPY 38,420 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  17:07
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:05
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  19:10
  19:14
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:20
  20:00
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  20:00
  20:10
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:06
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  21:53
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  21:53
  07:08
 2. 2
  13:42 - 08:56
  19h 14min JPY 38,520 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:47
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:50
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  15:55
  15:59
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:05
  16:42
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  16:42
  16:45
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  17:14
  19:24
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  19:24
  19:27
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  07:48
  08:56
 3. 3
  13:42 - 09:43
  20h 1min JPY 38,810 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:47
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:50
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  15:55
  15:59
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:05
  16:42
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  16:42
  16:45
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  17:14
  19:24
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  19:24
  19:27
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 4. 4
  12:39 - 09:43
  21h 4min JPY 22,090 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  17:21
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:47
  18:53
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:51
  ชิคิโดะ(รถบัส)
  敷戸(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 5. 5
  12:17 - 00:40
  12h 23min JPY 272,450
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  12:17
  00:40
zoom bar parts