ฮาคาตะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
02:29 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  06:30 - 12:11
  5h 41min JPY 51,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  06:36
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:05
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:55
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:39
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  12:11
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:11
  12:11
 2. 2
  06:30 - 12:31
  6h 1min JPY 50,950 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  06:36
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:05
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:55
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:39
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  12:31
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:31
  12:31
 3. 3
  06:30 - 14:03
  7h 33min JPY 43,790 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  06:36
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:25
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  08:30
  08:34
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:40
  09:20
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  12:12
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  14:03
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:03
  14:03
 4. 4
  06:15 - 14:46
  8h 31min JPY 22,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  09:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  12:54
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:43
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:51
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:46
  14:46
 5. 5
  02:29 - 14:36
  12h 7min JPY 430,430
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  02:29
  14:36
zoom bar parts