ฮาคาตะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
11:06 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  11:57 - 16:16
  4h 19min JPY 21,850 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:50
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  13:55
  14:00
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  14:47
  15:40
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:48
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  16:00
  16:16
 2. 2
  11:57 - 16:16
  4h 19min JPY 21,530 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:50
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:32
  14:46
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  16:00
  16:16
 3. 3
  11:15 - 16:16
  5h 1min JPY 16,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  13:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  14:19
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  16:00
  16:16
 4. 4
  11:15 - 16:18
  5h 3min JPY 16,540 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  13:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  14:19
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  15:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  16:03
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  16:03
  16:06
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:08
  16:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:13
  16:18
 5. 5
  11:06 - 19:21
  8h 15min JPY 195,070
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  11:06
  19:21
zoom bar parts