ฮาคาตะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
03:03 05/19, 2021
cancel
 1. 1
  06:39 - 13:32
  6h 53min JPY 17,690 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  08:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  11:21
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:57
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  12:57
  12:59
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 2. 2
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 18,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  07:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  07:57
  08:05
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  08:20
  10:46
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  10:46
  10:52
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  12:22
  คิวเจียวมาเอะ (จังหวัดโคจิ)
  球場前(高知県)
  สถานี
  12:22
  12:25
  อากิเอย์เกียวโชะ
  安芸営業所
  ป้ายรถบัส
  12:30
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 3. 3
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 18,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  07:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  07:57
  08:05
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  08:20
  10:46
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  10:46
  10:52
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  12:26
  12:31
  สถานีอากิ
  安芸駅
  ป้ายรถบัส
  12:40
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 4. 4
  06:15 - 13:32
  7h 17min JPY 17,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  07:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  07:57
  08:05
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  08:20
  10:46
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  10:46
  10:52
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  12:26
  อากิ
  安芸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:57
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  12:57
  12:59
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:32
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  13:32
  13:32
 5. 5
  03:03 - 11:02
  7h 59min JPY 207,120
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  03:03
  11:02
zoom bar parts