อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
03:17 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:21 - 10:04
  3h 43min JPY 9,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  06:21
  06:26
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:44
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:44
  09:52
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  09:55
  10:01
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:04
 2. 2
  06:51 - 10:24
  3h 33min JPY 7,170 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  06:51
  06:56
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:04
  10:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  10:15
  10:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:24
 3. 3
  06:21 - 10:25
  4h 4min JPY 8,240 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  06:21
  06:26
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  09:13
  09:19
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:20
  10:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  10:17
  10:25
 4. 4
  06:10 - 10:25
  4h 15min JPY 8,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:15
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  09:13
  09:19
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:20
  10:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  10:17
  10:25
 5. 5
  03:17 - 07:39
  4h 22min JPY 151,080
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  03:17
  07:39
zoom bar parts