อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → MAISONABLECafeRonRon

ออกเดินทางเวลา
05:21 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  05:38 - 08:49
  3h 11min JPY 13,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  05:38
  05:43
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  05:46
  05:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:40
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  08:40
  08:49
 2. 2
  05:37 - 08:49
  3h 12min JPY 14,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:37
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:40
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  08:40
  08:49
 3. 3
  05:57 - 09:04
  3h 7min JPY 14,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:57
  06:03
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  08:31
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  08:55
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  08:55
  09:04
 4. 4
  05:37 - 09:04
  3h 27min JPY 14,300 IC JPY 14,299 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:37
  05:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:23
  08:43
  นิจูบาชิมาเอะ
  二重橋前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  08:58
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  神宮前交差点改札エレベータ口
  08:58
  09:04
 5. 5
  05:21 - 11:16
  5h 55min JPY 178,810
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  05:21
  11:16
zoom bar parts