อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

ออกเดินทางเวลา
23:27 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  05:50 - 08:51
  3h 1min JPY 3,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  05:50
  05:55
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  06:24
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  中央口(西)
  06:24
  06:29
  สันโนมิยะ(ฮินาเสะตึออาคารมาเอะ)
  三宮〔日生ビル前〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  07:55
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:01
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:29
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:51
 2. 2
  05:50 - 08:51
  3h 1min JPY 3,690 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  05:50
  05:55
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  06:44
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  06:44
  06:52
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:55
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:01
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:29
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:51
 3. 3
  05:35 - 08:51
  3h 16min JPY 3,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  05:35
  05:40
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  06:19
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  06:19
  06:23
  ชินกิบัสสันโนมิยะสถานีรถโดยสาร
  神姫バス三ノ宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  06:25
  07:55
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:01
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:29
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:51
 4. 4
  05:35 - 08:51
  3h 16min JPY 3,690 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  8番口
  05:35
  05:40
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋南口
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  06:47
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  06:47
  06:55
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:55
  โคโซะกุนารุโต
  高速鳴門
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:01
  โคนารุโตบาชิ
  小鳴門橋
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:29
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:51
 5. 5
  23:27 - 01:33
  2h 6min JPY 63,860
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  23:27
  01:33
zoom bar parts