นิกโก → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:34 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  16:28 - 19:25
  2h 57min JPY 7,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  17:08
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  17:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:34
  18:44
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  18:44
  19:25
 2. 2
  16:28 - 20:23
  3h 55min JPY 3,490 IC JPY 3,486 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  17:08
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  18:11
  คุกิ
  久喜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:34
  ฮะนิว
  羽生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  19:05
  คุมะกายะ
  熊谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  19:48
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:56
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 3. 3
  16:18 - 20:23
  4h 5min JPY 2,180 IC JPY 2,178 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  16:18
  16:26
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:29
  17:15
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:38
  19:17
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 4. 4
  15:49 - 20:23
  4h 34min JPY 2,180 IC JPY 2,178 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  15:49
  15:57
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:55
  ชินโทจิกิ
  新栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:15
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:38
  19:17
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 5. 5
  15:34 - 17:07
  1h 33min JPY 46,220
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  15:34
  17:07
zoom bar parts