นิกโก → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
08:41 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  08:43 - 14:57
  6h 14min JPY 16,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  09:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  10:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  13:25
  14:57
 2. 2
  09:38 - 15:27
  5h 49min JPY 17,300 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  10:20
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:33
  13:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  14:25
  14:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  14:31
  14:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  14:46
  15:27
 3. 3
  08:43 - 15:27
  6h 44min JPY 17,740 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  09:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:35
  10:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  西口
  12:47
  12:53
  ไมบาระสถานีนิชิกุจิ
  米原駅西口
  ป้ายรถบัส
  12:59
  13:53
  ฮิโรเสะนิชิกุจิ
  廣瀬西口
  ป้ายรถบัส
  13:53
  13:56
  ฮิโรเสะนิชิกุจิ
  廣瀬西口
  ป้ายรถบัส
  14:34
  14:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  14:46
  15:27
 4. 4
  08:43 - 15:27
  6h 44min JPY 14,790 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  09:25
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  10:56
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  13:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  14:25
  14:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  14:31
  14:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  14:46
  15:27
 5. 5
  08:41 - 15:17
  6h 36min JPY 183,690
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  08:41
  15:17
zoom bar parts