นิกโก → ยูนิโคล่ซาคาเอะสกายล์

ออกเดินทางเวลา
19:41 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  21:52 - 05:44
  7h 52min JPY 10,690 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:52
  22:32
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:18
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:31
  23:33
  ไซตามะชินโทชิน
  さいたま新都心
  สถานี
  東口
  23:33
  23:37
  ไซตามะชินโทชินสถานีทางออกทิศตะวันออก
  さいたま新都心駅東口
  ป้ายรถบัส
  23:45
  05:06
  คานะยามะสถานีทางออกทิศใต้
  金山駅南口
  ป้ายรถบัส
  05:06
  05:14
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  4番口
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:39
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  05:39
  05:44
 2. 2
  21:33 - 05:44
  8h 11min JPY 8,820 IC JPY 8,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  22:13
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:19
  23:37
  ไซตามะชินโทชิน
  さいたま新都心
  สถานี
  東口
  23:37
  23:41
  ไซตามะชินโทชินสถานีทางออกทิศตะวันออก
  さいたま新都心駅東口
  ป้ายรถบัส
  23:45
  05:06
  คานะยามะสถานีทางออกทิศใต้
  金山駅南口
  ป้ายรถบัส
  05:06
  05:14
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  4番口
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:39
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  05:39
  05:44
 3. 3
  21:52 - 06:10
  8h 18min JPY 10,770 IC JPY 10,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:52
  22:32
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  22:32
  22:36
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  16番のりば
  22:56
  06:03
  ซากาเอะ
  栄〔オアシス21〕
  ป้ายรถบัส
  06:03
  06:10
 4. 4
  05:07 - 09:27
  4h 20min JPY 15,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:07
  05:47
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:26
  07:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:09
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:22
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  09:22
  09:27
 5. 5
  19:41 - 01:26
  5h 45min JPY 158,970
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  19:41
  01:26
zoom bar parts