นิกโก → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
16:03 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  16:28 - 21:15
  4h 47min JPY 17,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  17:08
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  20:39
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:53
  21:02
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:02
  21:15
 2. 2
  16:27 - 21:38
  5h 11min JPY 15,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  16:27
  16:35
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  18:03
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  18:39
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:48
  21:00
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:16
  21:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:25
  21:38
 3. 3
  16:28 - 21:51
  5h 23min JPY 17,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  17:08
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  20:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  21:38
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:38
  21:51
 4. 4
  16:28 - 22:15
  5h 47min JPY 15,170 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:28
  17:08
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  19:04
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  19:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  21:39
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:53
  22:02
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  22:02
  22:15
 5. 5
  16:03 - 23:09
  7h 6min JPY 204,620
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  16:03
  23:09
zoom bar parts