นิกโก → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
09:58 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  10:29 - 16:48
  6h 19min JPY 18,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  11:10
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  12:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  16:26
  16:48
 2. 2
  10:29 - 16:48
  6h 19min JPY 18,960 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  11:10
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  12:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  16:32
  16:48
 3. 3
  10:29 - 17:14
  6h 45min JPY 19,130 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  11:10
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  12:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  16:26
  16:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:04
  17:09
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:09
  17:14
 4. 4
  10:29 - 18:24
  7h 55min JPY 16,750 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  11:10
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:16
  13:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  16:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  16:34
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:43
  17:55
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:08
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  18:08
  18:24
 5. 5
  09:58 - 18:30
  8h 32min JPY 243,060
  cancel cancel
  นิกโก
  日光
  09:58
  18:30
zoom bar parts