สนามบินนะฮะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
08:14 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:10 - 15:49
  6h 39min JPY 91,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  14:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  15:41
  15:49
 2. 2
  08:50 - 15:49
  6h 59min JPY 66,120 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  11:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  15:41
  15:49
 3. 3
  11:00 - 17:25
  6h 25min JPY 66,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:10
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  15:35
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:06
  17:17
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  17:17
  17:25
 4. 4
  12:40 - 18:50
  6h 10min JPY 91,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  14:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:42
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  18:42
  18:50
 5. 5
  08:14 - 21:17
  61h 3min JPY 617,900
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  08:14
  21:17
zoom bar parts