สนามบินนะฮะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
09:29 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:30 - 17:13
  7h 43min JPY 80,950 IC JPY 80,951 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  14:20
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:03
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  15:03
  15:08
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  15:10
  16:17
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  16:17
  16:21
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:32
  17:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  17:05
  17:13
 2. 2
  09:30 - 17:13
  7h 43min JPY 80,950 IC JPY 80,951 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  14:20
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:03
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  15:03
  15:08
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  15:10
  16:15
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:15
  16:19
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:30
  17:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  17:05
  17:13
 3. 3
  11:00 - 18:27
  7h 27min JPY 57,070 IC JPY 57,062 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:06
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  14:25
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  17:46
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  18:12
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  18:12
  18:27
 4. 4
  12:05 - 18:45
  6h 40min JPY 73,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  14:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:45
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  16:33
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:14
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  18:14
  18:19
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  18:21
  18:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  18:33
  18:45
 5. 5
  09:29 - 09:41
  48h 12min JPY 492,310
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  09:29
  09:41
zoom bar parts