สนามบินนะฮะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
12:27 06/23, 2021
cancel
 1. 1
  13:30 - 08:56
  19h 26min JPY 57,420 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:50
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  17:55
  17:59
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:05
  18:42
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  18:42
  18:45
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  19:04
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  07:48
  08:56
 2. 2
  13:30 - 09:43
  20h 13min JPY 57,710 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:50
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  17:55
  17:59
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:05
  18:42
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  18:42
  18:45
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  19:04
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 3. 3
  14:10 - 10:01
  19h 51min JPY 50,100 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  16:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  16:10
  16:16
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:30
  17:25
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  17:25
  17:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 4. 4
  12:45 - 10:01
  21h 16min JPY 34,810 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  14:45
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:13
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  15:13
  15:18
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  17:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 5. 5
  12:27 - 08:55
  44h 28min JPY 418,350
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  12:27
  08:55
zoom bar parts