สนามบินนะฮะ → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
06:48 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:05 - 15:16
  8h 11min JPY 51,000 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:05
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:38
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  14:24
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  14:24
  14:27
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  14:41
  14:52
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  14:52
  15:16
 2. 2
  07:05 - 15:21
  8h 16min JPY 50,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:05
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:38
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  北口
  13:38
  15:21
 3. 3
  07:05 - 16:27
  9h 22min JPY 49,970 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:05
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  14:54
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  14:54
  14:59
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  16:03
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:27
 4. 4
  07:05 - 16:27
  9h 22min JPY 50,570 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:05
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  12:06
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  14:21
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  14:21
  14:26
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  16:03
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  16:03
  16:27
 5. 5
  06:48 - 21:23
  38h 35min JPY 314,760
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  06:48
  21:23
zoom bar parts