สนามบินนะฮะ → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
12:03 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:10 - 16:25
  4h 15min JPY 42,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  14:05
  14:11
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  14:30
  14:55
  เฮอร์บิสโอซากะ
  ハービス大阪
  ป้ายรถบัส
  14:55
  15:02
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  16:04
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  16:04
  16:07
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:10
  16:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 2. 2
  12:10 - 16:25
  4h 15min JPY 42,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  14:05
  14:11
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:30
  15:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  15:20
  15:31
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  16:04
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  16:04
  16:07
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:10
  16:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 3. 3
  12:10 - 16:25
  4h 15min JPY 42,480 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  14:45
  อุโนเบะ
  宇野辺
  สถานี
  14:45
  15:08
  อิบารากิ (JR)
  茨木〔JR〕
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  15:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  16:04
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  16:04
  16:07
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:10
  16:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 4. 4
  12:10 - 16:25
  4h 15min JPY 42,480 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  14:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  14:45
  อุโนเบะ
  宇野辺
  สถานี
  14:45
  15:08
  อิบารากิ (JR)
  茨木〔JR〕
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  15:28
  ทาคัตสึกิ (JR)
  高槻〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  16:04
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  16:04
  16:07
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:10
  16:22
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  16:22
  16:25
 5. 5
  12:03 - 03:40
  39h 37min JPY 347,010
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  12:03
  03:40
zoom bar parts