สนามบินนะฮะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
07:43 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  11:25 - 15:16
  3h 51min JPY 39,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  13:25
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  13:30
  13:35
  สนามบินคันไซ(ได1เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  13:50
  14:30
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:38
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  15:00
  15:16
 2. 2
  11:25 - 15:16
  3h 51min JPY 39,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  13:25
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  15:00
  15:16
 3. 3
  11:25 - 15:18
  3h 53min JPY 39,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  13:25
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:02
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  15:02
  15:05
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:08
  15:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:13
  15:18
 4. 4
  11:45 - 15:35
  3h 50min JPY 35,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  13:50
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  14:18
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:19
  14:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  14:49
  14:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:56
  15:24
  โคโตโนะอุระ
  琴の浦
  ป้ายรถบัส
  15:24
  15:35
 5. 5
  07:43 - 23:54
  40h 11min JPY 358,500
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  07:43
  23:54
zoom bar parts