สนามบินนะฮะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

ออกเดินทางเวลา
04:01 05/19, 2021
cancel
 1. 1
  07:05 - 11:29
  4h 24min JPY 58,600 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:00
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  11:05
  11:29
 2. 2
  06:35 - 12:13
  5h 38min JPY 27,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  08:30
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:02
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  09:02
  09:06
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  09:15
  11:16
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  11:16
  11:19
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  15番のりば
  11:25
  11:57
  โกกูไทมาเอะ
  航空隊前(徳島県)
  ป้ายรถบัส
  11:57
  12:13
 3. 3
  11:05 - 16:17
  5h 12min JPY 33,160 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  13:05
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  13:33
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  13:33
  13:37
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  13:40
  15:19
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  15:19
  15:23
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  15:55
  16:17
 4. 4
  12:20 - 17:09
  4h 49min JPY 78,900 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  16:40
  สนามบินโทคุชิม่า
  徳島空港
  สนามบิน
  16:45
  17:09
 5. 5
  04:01 - 18:28
  38h 27min JPY 390,190
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  04:01
  18:28
zoom bar parts