สนามบินนะฮะ → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
06:45 04/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:05 - 11:25
  4h 20min JPY 33,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西1口
  09:06
  09:14
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  3F31番のりば
  09:15
  11:06
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (รถบัส)
  ハウステンボス(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:06
  11:25
 2. 2
  07:20 - 11:26
  4h 6min JPY 35,430 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  09:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:26
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  09:53
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:10
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  西口
  11:10
  11:12
  ไฮกิเอกิมาเอะ
  早岐駅前
  ป้ายรถบัส
  11:12
  11:23
  ฮาเอโนะซากิสถานีทางเข้า
  南風崎駅入口
  ป้ายรถบัส
  11:23
  11:26
 3. 3
  07:05 - 11:32
  4h 27min JPY 34,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  11:23
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  11:32
  11:32
 4. 4
  07:05 - 11:32
  4h 27min JPY 34,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:05
  08:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:07
  09:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  11:10
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  11:32
  11:32
 5. 5
  06:45 - 15:46
  33h 1min JPY 224,440
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  06:45
  15:46
zoom bar parts