สนามบินนะฮะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

ออกเดินทางเวลา
08:35 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:30 - 16:56
  7h 26min JPY 37,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:32
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  東口
  13:32
  13:37
  ด้านหน้าสถานีอิซาฮาย่า
  諫早駅前
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:10
  15:44
  คุจิโนสึชะโกะมาเอะ
  口之津車庫前
  ป้ายรถบัส
  15:44
  15:47
  ท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือคุจิโนสึ
  口之津港FT
  ท่าเรือ
  16:00
  16:30
  ท่าเรือเฟอร์รี่โอนีอิเกะ <อามาคุสะชิโมชิม่า>
  鬼池港FT<天草下島>
  ท่าเรือ
  16:32
  16:56
 2. 2
  09:30 - 16:56
  7h 26min JPY 37,150 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:32
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  14:08
  คามาโนะฮานะ
  釜ノ鼻
  สถานี
  14:08
  14:10
  คามาโนฮานะ
  釜の鼻
  ป้ายรถบัส
  14:33
  15:44
  คุจิโนสึชะโกะมาเอะ
  口之津車庫前
  ป้ายรถบัส
  15:44
  15:47
  ท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือคุจิโนสึ
  口之津港FT
  ท่าเรือ
  16:00
  16:30
  ท่าเรือเฟอร์รี่โอนีอิเกะ <อามาคุสะชิโมชิม่า>
  鬼池港FT<天草下島>
  ท่าเรือ
  16:32
  16:56
 3. 3
  09:30 - 16:56
  7h 26min JPY 37,130 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  11:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:41
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  13:32
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  14:11
  อิซาฮายาฮีกาสิโคโก
  諫早東高校
  สถานี
  14:11
  14:14
  อิสะฮายะฮิกาชิทาคามาเอะ
  諫早東高前
  ป้ายรถบัส
  14:35
  15:44
  คุจิโนสึชะโกะมาเอะ
  口之津車庫前
  ป้ายรถบัส
  15:44
  15:47
  ท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือคุจิโนสึ
  口之津港FT
  ท่าเรือ
  16:00
  16:30
  ท่าเรือเฟอร์รี่โอนีอิเกะ <อามาคุสะชิโมชิม่า>
  鬼池港FT<天草下島>
  ท่าเรือ
  16:32
  16:56
 4. 4
  10:10 - 17:51
  7h 41min JPY 35,040 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  12:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:29
  12:35
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:44
  13:23
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  14:06
  โอดะ
  網田
  สถานี
  14:06
  14:08
  โอดะเอกิมาเอะ
  網田駅前
  ป้ายรถบัส
  14:26
  16:08
  อามาคุสะเกย์ซัตสึโชะอาคารที่ทำการทั่วไปมาเอะ
  天草警察署総合庁舎前
  ป้ายรถบัส
  17:19
  17:46
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  17:46
  17:51
 5. 5
  08:35 - 17:16
  32h 41min JPY 199,770
  cancel cancel
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  08:35
  17:16
zoom bar parts