นาระ → วาคายามะ

ออกเดินทางเวลา
20:37 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  20:39 - 22:30
  1h 51min JPY 1,610 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  21:13
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 2. 2
  21:25 - 22:53
  1h 28min JPY 2,600 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  22:00
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:53
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 3. 3
  21:25 - 23:21
  1h 56min JPY 1,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  22:07
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  23:08
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:14
  23:21
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 4. 4
  21:37 - 23:22
  1h 45min JPY 1,610 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:11
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:21
  23:22
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 5. 5
  20:37 - 22:05
  1h 28min JPY 35,950
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  20:37
  22:05
zoom bar parts