Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

นาระ → อาโอโมริ

ออกเดินทางเวลา
20:02 01/28, 2020
cancel
1
20:04 - 09:17
13h 13min JPY 27,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
cancel cancel
นาระ 奈良 สถานี
20:04
21:12
เกียวโต 京都 สถานี
21:25
23:42
โตเกียว 東京 สถานี 八重洲南口
23:42
23:50
東京駅〔八重洲南口〕 ป้ายรถบัส
23:50
05:45
仙台駅東口 ป้ายรถบัส
05:45
05:58
เซ็นได 仙台 สถานี 東口
06:40
09:02
ชินอาโอโมริ 新青森 สถานี
09:11
09:17
อาโอโมริ 青森 สถานี
2
20:02 - 09:59
13h 57min JPY 356,890
cancel cancel
นาระ 奈良
20:02
09:59
3
22:05 - 10:04
11h 59min JPY 24,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
cancel cancel
นาระ 奈良 สถานี
22:05
23:12
เกียวโต 京都 สถานี 八条西口
23:12
23:20
เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ 京都駅八条口 ป้ายรถบัส
23:30
06:12
東京駅鍛冶橋駐車場 ป้ายรถบัส
06:12
06:32
โตเกียว 東京 สถานี 八重洲南口
06:32
09:49
ชินอาโอโมริ 新青森 สถานี
09:58
10:04
อาโอโมริ 青森 สถานี
4
21:52 - 10:04
12h 12min JPY 28,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
cancel cancel
นาระ 奈良 สถานี
21:52
22:26
เท็นโนจิ 天王寺 สถานี 北口
22:26
22:32
เท็นโนจิ〔เท็นโนจิโกเอ็น〕 天王寺〔天王寺公園〕 ป้ายรถบัส
22:45
06:12
東京駅鍛冶橋駐車場 ป้ายรถบัส
06:12
06:32
โตเกียว 東京 สถานี 八重洲南口
06:32
09:49
ชินอาโอโมริ 新青森 สถานี
09:58
10:04
อาโอโมริ 青森 สถานี
5
21:13 - 10:04
12h 51min JPY 29,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
cancel cancel
นาระ 奈良 สถานี
21:13
22:28
เกียวโต 京都 สถานี 八条東口
22:28
22:36
เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ 京都駅八条口 ป้ายรถบัส G2のりば
22:45
05:15
東京駅八重洲口前 ป้ายรถบัส
05:15
05:35
โตเกียว 東京 สถานี 八重洲中央口
06:32
09:49
ชินอาโอโมริ 新青森 สถานี
09:58
10:04
อาโอโมริ 青森 สถานี
zoom bar parts