นาระ → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:38 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  16:00 - 23:31
  7h 31min JPY 19,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:33
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:35
  16:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:57
  19:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  15:53 - 23:31
  7h 38min JPY 18,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  19:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  15:45 - 23:31
  7h 46min JPY 19,130 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:18
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  16:46
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:57
  19:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  15:40 - 23:31
  7h 51min JPY 18,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  16:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  19:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  15:38 - 03:41
  12h 3min JPY 360,920
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  15:38
  03:41
zoom bar parts