นาระ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

ออกเดินทางเวลา
01:35 10/20, 2020
cancel
 1. 1
  04:50 - 08:35
  3h 45min JPY 8,280 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:50
  05:36
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:45
  06:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  07:14
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:22
  07:55
  อุทะซุ
  宇多津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  08:35
 2. 2
  04:50 - 08:50
  4h 0min JPY 8,240 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:50
  05:41
  อิมะมิยะ
  今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:50
  06:05
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  06:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:40
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  08:50
 3. 3
  06:12 - 09:18
  3h 6min JPY 8,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  กยูโฮจิ
  久宝寺
  สถานี
  07:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:04
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  09:18
 4. 4
  04:50 - 09:59
  5h 9min JPY 5,210 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:50
  05:41
  อิมะมิยะ
  今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:50
  06:05
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  07:19
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  07:19
  07:27
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  07:35
  09:57
  สถานีขนส่งทางด่วนทาคามัตสึเอะกิ
  高松駅高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  09:57
  09:59
 5. 5
  01:35 - 04:46
  3h 11min JPY 95,880
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  01:35
  04:46
zoom bar parts