นาระ → ทาคาซากิ

ออกเดินทางเวลา
02:38 04/24, 2021
cancel
 1. 1
  04:48 - 09:32
  4h 44min JPY 17,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:44
  09:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 2. 2
  05:22 - 09:51
  4h 29min JPY 17,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:22
  06:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  08:51
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  09:51
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 3. 3
  04:48 - 10:32
  5h 44min JPY 14,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  10:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 4. 4
  04:48 - 10:32
  5h 44min JPY 14,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 5. 5
  02:38 - 09:09
  6h 31min JPY 190,340
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  02:38
  09:09
zoom bar parts