นาระ → ฮิโระชิมะ

ออกเดินทางเวลา
20:26 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  21:08 - 23:52
  2h 44min JPY 10,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:24
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:43
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  22:11
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  23:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 2. 2
  21:08 - 23:52
  2h 44min JPY 11,100 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:08
  21:24
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  21:43
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:49
  22:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  23:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 3. 3
  20:55 - 23:52
  2h 57min JPY 10,770 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  21:55
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  23:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 4. 4
  20:47 - 23:52
  3h 5min JPY 11,320 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:47
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  23:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 5. 5
  20:26 - 00:50
  4h 24min JPY 131,890
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  20:26
  00:50
zoom bar parts