นาระ → คินเท็ตสึนาระ

ออกเดินทางเวลา
15:46 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:50 - 16:00
  10min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  15:50
  15:52
  สถานี JR นาระ
  JR奈良駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:52
  15:56
  สถานีคินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  15:56
  16:00
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  7番口
 2. 2
  15:46 - 16:01
  15min
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  15:46
  16:01
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  7番口
 3. 3
  15:52 - 16:02
  10min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  15:52
  15:55
  สถานี JR นาระ
  JR奈良駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:55
  16:00
  สถานีคินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:00
  16:02
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  5番口
 4. 4
  15:46 - 15:52
  6min JPY 780
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  15:46
  15:52
zoom bar parts