นาระ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

ออกเดินทางเวลา
10:07 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  10:46 - 03:33
  16h 47min JPY 39,840 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  11:19
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:16
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  15:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  15:33
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  17:58
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  17:58
  03:33
 2. 2
  10:46 - 03:33
  16h 47min JPY 39,600 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  11:23
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  12:22
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  15:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  15:33
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  17:58
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  17:58
  03:33
 3. 3
  10:15 - 03:33
  17h 18min JPY 40,510 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:06
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  11:06
  11:12
  ชินฮันคิวโรงแรม
  新阪急ホテル
  ป้ายรถบัส
  11:20
  12:21
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:26
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  15:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  15:33
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  17:58
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  17:58
  03:33
 4. 4
  13:15 - 05:17
  16h 2min JPY 54,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  13:48
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  13:48
  13:53
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:30
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:36
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  17:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  17:33
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  19:42
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  19:42
  05:17
 5. 5
  10:07 - 10:25
  24h 18min JPY 567,370
  cancel cancel
zoom bar parts