นาระ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
09:54 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  09:57 - 14:08
  4h 11min JPY 9,100 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  09:57
  10:13
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  10:21
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  10:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  13:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  13:51
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  13:51
  13:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  14:00
  14:04
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:04
  14:08
 2. 2
  09:57 - 15:06
  5h 9min JPY 8,580 IC JPY 8,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  09:57
  10:13
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  10:21
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  10:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  13:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  14:43
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:43
  14:49
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:54
  15:00
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  15:00
  15:06
 3. 3
  10:53 - 15:16
  4h 23min JPY 9,010 IC JPY 8,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  11:42
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  14:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:54
  15:04
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  15:10
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  15:10
  15:16
 4. 4
  10:40 - 15:16
  4h 36min JPY 9,010 IC JPY 8,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  11:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:31
  14:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:54
  15:04
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  15:10
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  15:10
  15:16
 5. 5
  09:54 - 14:16
  4h 22min JPY 122,970
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  09:54
  14:16
zoom bar parts