นาระ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
10:11 08/04, 2021
cancel
  1. 1
    10:23 - 16:12
    5h 49min JPY 15,640 IC JPY 15,634 ต่อรถ 6 ครั้ง
    cancel cancel
    นาระ
    奈良
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    10:23
    11:12
    เกียวโต
    京都
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    11:39
    13:54
    โตเกียว
    東京
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    14:07
    14:46
    ทาจิกาวะ
    立川
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    14:54
    15:23
    โอเมะ
    青梅
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    15:24
    15:40
    มิทาเกะ
    御嶽
    สถานี
    15:40
    15:43
    สถานีมิทาเกะ
    御岳駅
    ป้ายรถบัส
    15:46
    15:56
    เคเบิลชิตะ
    ケーブル下
    ป้ายรถบัส
    15:56
    16:03
    ทากิโมโตะ
    滝本
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    16:05
    16:11
    ภูเขามิตาเกะ
    御岳山
    สถานี
    16:11
    16:12
  2. 2
    10:23 - 16:12
    5h 49min JPY 15,640 IC JPY 15,634 ต่อรถ 7 ครั้ง
    cancel cancel
    นาระ
    奈良
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    10:23
    11:12
    เกียวโต
    京都
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    11:24
    13:28
    ชินากาว่า
    品川
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    13:42
    14:02
    ชินจูกุ
    新宿
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    14:07
    14:27
    โคคุบุนจิ
    国分寺
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    14:29
    รถไฟสายตรง
    อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
    ทาจิกาวะ
    立川
    สถานี
    15:08
    โอเมะ
    青梅
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    15:24
    15:40
    มิทาเกะ
    御嶽
    สถานี
    15:40
    15:43
    สถานีมิทาเกะ
    御岳駅
    ป้ายรถบัส
    15:46
    15:56
    เคเบิลชิตะ
    ケーブル下
    ป้ายรถบัส
    15:56
    16:03
    ทากิโมโตะ
    滝本
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    16:05
    16:11
    ภูเขามิตาเกะ
    御岳山
    สถานี
    16:11
    16:12
  3. 3
    10:23 - 16:12
    5h 49min JPY 14,970 IC JPY 14,964 ต่อรถ 7 ครั้ง
    cancel cancel
    นาระ
    奈良
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    10:23
    11:12
    เกียวโต
    京都
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    11:24
    13:16
    ชินโยโกฮาม่า
    新横浜
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    13:36
    14:15
    ฮาจิโอจิ
    八王子
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    14:48
    15:01
    ไฮจิมะ
    拝島
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    15:05
    15:23
    โอเมะ
    青梅
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    15:24
    15:40
    มิทาเกะ
    御嶽
    สถานี
    15:40
    15:43
    สถานีมิทาเกะ
    御岳駅
    ป้ายรถบัส
    15:46
    15:56
    เคเบิลชิตะ
    ケーブル下
    ป้ายรถบัส
    15:56
    16:03
    ทากิโมโตะ
    滝本
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    16:05
    16:11
    ภูเขามิตาเกะ
    御岳山
    สถานี
    16:11
    16:12
  4. 4
    10:23 - 16:12
    5h 49min JPY 14,970 IC JPY 14,964 ต่อรถ 7 ครั้ง
    cancel cancel
    นาระ
    奈良
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    10:23
    11:12
    เกียวโต
    京都
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    11:39
    13:34
    ชินโยโกฮาม่า
    新横浜
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    13:49
    14:41
    ฮาจิโอจิ
    八王子
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    14:48
    15:01
    ไฮจิมะ
    拝島
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    15:05
    15:23
    โอเมะ
    青梅
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    15:24
    15:40
    มิทาเกะ
    御嶽
    สถานี
    15:40
    15:43
    สถานีมิทาเกะ
    御岳駅
    ป้ายรถบัส
    15:46
    15:56
    เคเบิลชิตะ
    ケーブル下
    ป้ายรถบัส
    15:56
    16:03
    ทากิโมโตะ
    滝本
    สถานี
    timetable ตารางเวลา
    16:05
    16:11
    ภูเขามิตาเกะ
    御岳山
    สถานี
    16:11
    16:12
  5. 5
    10:11 - 16:33
    6h 22min JPY 169,120
    cancel cancel
    นาระ
    奈良
    10:11
    16:33
zoom bar parts