นาระ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

ออกเดินทางเวลา
04:00 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  04:48 - 09:04
  4h 16min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  08:47
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  08:47
  09:04
 2. 2
  04:48 - 09:05
  4h 17min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  08:44
  โกราคุเอ็น
  後楽園
  สถานี
  6番口
  08:44
  09:05
 3. 3
  04:48 - 09:05
  4h 17min JPY 14,090 IC JPY 14,090 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:23
  08:43
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  08:53
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  08:53
  09:05
 4. 4
  04:48 - 09:11
  4h 23min JPY 14,140 IC JPY 14,138 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:45
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  08:27
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  08:51
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  08:51
  08:54
  เมียวกะดานิสถานี(บีกุรุ)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:10
  Kyodo Printing
  共同印刷
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:11
 5. 5
  04:00 - 10:08
  6h 8min JPY 200,170
  cancel cancel
zoom bar parts