นาระ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
19:58 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:59 - 21:10
  1h 11min JPY 640 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  東口
  19:59
  20:15
  คินเท็ตสึนาระ
  近鉄奈良
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:03
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西洞院口
  21:03
  21:10
 2. 2
  19:58 - 21:25
  1h 27min JPY 740 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:58
  20:06
  คิซุ (เกียวโต)
  木津(京都府)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  20:39
  โฮโซโนะ
  祝園
  สถานี
  20:39
  20:44
  ชินโฮโซโนะ
  新祝園
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:49
  21:18
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西洞院口
  21:18
  21:25
 3. 3
  20:17 - 21:38
  1h 21min JPY 720 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:33
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  21:33
  21:38
 4. 4
  19:58 - 21:38
  1h 40min JPY 720 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:58
  20:06
  คิซุ (เกียวโต)
  木津(京都府)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:26
  21:33
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  21:33
  21:38
 5. 5
  19:58 - 20:45
  47min JPY 16,980
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  19:58
  20:45
zoom bar parts