นาระ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
15:50 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:56 - 18:24
  2h 28min JPY 690 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  16:28
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  桜井(奈良県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:36
  16:53
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  16:53
  18:24
 2. 2
  15:56 - 18:28
  2h 32min JPY 740 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  16:28
  ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
  桜井(奈良県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:36
  16:56
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  16:56
  18:28
 3. 3
  16:00 - 19:02
  3h 2min JPY 1,010 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:15
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  16:40
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  高田(奈良県)
  สถานี
  西口
  16:40
  16:50
  ยามาโตะทากาดะ
  大和高田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  17:30
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  17:30
  19:02
 4. 4
  15:50 - 16:50
  1h 0min JPY 13,420
  cancel cancel
  นาระ
  奈良
  15:50
  16:50
zoom bar parts